Gegevensbescherming (AVG)

De verwerking van persoonsgegevens die door M&M Pro Life vanaf zijn website is geïmplementeerd, is onderworpen aan de noodzakelijke verklaringen bij zijn functionaris voor gegevensbescherming (FG).

Verzameling en verwerking van uw gegevens

M&M Pro Life verbindt zich ertoe dat de verzameling en verwerking van uw gegevens, uitgevoerd tijdens uw bezoek aan de website, in overeenstemming is met de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en met de Franse “Loi Informatique et Libertés”.

Elk formulier beperkt het verzamelen van persoonsgegevens tot wat strikt noodzakelijk is en vermeldt in het bijzonder:

wat het doel is van het verzamelen van die gegevens (doeleinden)

of die gegevens verplicht of optioneel zijn (in het algemeen aangegeven door een afkorting)

een link onderaan de pagina waarmee u uw rechten met betrekking tot de AVG kunt uitoefenen bij de functionaris voor gegevensbescherming (FG).

De persoonsgegevens die worden verzameld als onderdeel van de door M&M Pro Life aangeboden diensten, worden op een veilige manier verwerkt om hen te helpen de vragen of verzoeken in hun IT-applicaties te beheren.

Er worden geen persoonsgegevens aan derden doorgegeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

De e-mailadressen die als onderdeel van de communicatieactiviteiten van M&M Pro Life worden verzameld, worden alleen gebruikt voor het verzenden van de informatie waarop de persoon zich uitdrukkelijk heeft geabonneerd.

U kunt zich op elk moment afmelden via de daarvoor bestemde link of door rechtstreeks contact op te nemen met M&M Pro Life via info@prolife3.ovh

Met wie contact opnemen?

Voor alle informatie of uitoefening van uw rechten inzake informatieverwerking en vrijheden met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens beheerd door M&M Pro Life, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (FG):

via e-mail: info@prolife3.ovh

via een ondertekende brief met een kopie van een identiteitsbewijs aan het hoofdkantoor van M&M Pro Life dat vermeld staat op de pagina “wettelijke kennisgevingen”.